Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat acestui website. Va prezentăm în ceea ce urmează detalii suplimentare cu privire la seriviciile şi politica Nautic Family Club.

 

 1. ACCEPTARE

 

Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.nauticfamilyclub.ro (denumit in continuare “site”) şi că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile hoteliere şi de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii si condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.nauticfamilyclub.ro.

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. utilizează informațiile personale pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L., în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

 

 1. ÎNREGISTRAREA DATELOR

 

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în vederea:

 • prestării serviciilor turistice;
 • efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate;
 • completării fișei de cazare și la efectuarea formalităților de plată;
 • transmiterii/recepționării de oferte de publicitate și marketing;
 • realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.

 

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.

 

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. administrează și utilizează datele personale primite în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare. Orice date financiare colectate sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea plaților autorizate prin serviciul de rezervări online.

 

Folosind proceduri interne stricte bazate pe reglementările legii nr. 677/2001 completată si modificată prin Legea nr. 506/2004, avem grijă ca datele cu caracter personal colectate să nu fie folosite în alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat consimțământul.

 

Astfel, în cele ce urmează vă expunem cazurile în care societatea noastră colectează datele dumneavoastră:

 

3.1. Dacă sunteți un oaspete sau un potențial oaspete al NAUTIC FAMILY CLUB:

 

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 

3.1.1. Pentru a vă oferi serviciile noastre

 

Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:

 • a vă putea rezerva camere și alte servicii în complexul nostru; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;
 • a vă putea caza într-una dintre unitățile noastre de cazare NAUTIC SPORT şi NAUTIC LUUXRY; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;
 • a vă înscrie în programul de loialitate (opțional), având ca temei de prelucrare interesul legitim complexului;

 

3.1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră

 

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

 

3.1.3.  Obligație legală

 

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

 

3.1.4.  Trimiterea de informări (newsletter)

 

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și vă solicităm adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

3.2. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator

 

3.2.1. Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.)

 

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

 

3.2.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

 

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

 

3.3. Dacă doriți să vă angajați la NAUTIC FAMILY CLUB

 

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Nautic Family Club, inclusiv în ceea ce privește programele noastre de „internship”. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

 

3.4. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor

 

3.4.1. Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

 

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

 

3.4.2.  Comunicarea cu dumneavoastră

 

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

 

3.4.3.  Obligație legală

 

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

 

3.5. Dacă sunteți un vizitator în spațiile NAUTIC FAMILY CLUB

 

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al NAUTIC FAMILY CLUB (SC Agrement Sport Club SRL) și anume protecția acestor spații, active și personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

 

3.6. Dacă sunteți utilizator al site-ului noastru de internet – www.nauticfamilyclub.ro

 

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site – ul nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care S.C. Agrement Sport Club S.R.L. este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de S.C. Agrement Sport Club S.R.L. în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al S.C. Agrement Sport Club S.R.L. de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul unui website partener; atunci când accesați acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate pe acel website. Vă sfătuim să îi consultați.

 

3.7. Furnizarea de date cu caracter personal

 

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, NAUTIC FAMILY CLUB (S.C. Agrement Sport Club S.R.L.) vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

 

Dacă furnizați către NAUTIC FAMILY CLUB (S.C. Agrement Sport Club S.R.L.) date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care NAUTIC FAMILY CLUB (S.C. Agrement Sport Club S.R.L.) intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

3.8. Transmiterea de date cu caracter personal către terți

 

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

 • de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);
 • de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră);
 • dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră;

 

3.9. Durata procesării

 

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

 

3.10. Drepturile dumneavoastră

 

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
 • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
 • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
 • instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
 • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor– vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

 

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

 

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă către societatea noastră, Agrement Sport Club SRL cu sediu corespondență şi punct de lucru în Str. B3, Nr. 47, Năvodari, zona Beach Land, județul Constanța sau prin e-mail la adresa contact@hotelnautic.ro.

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

 

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, S.C. AGREMENT SPORT CLUB S.R.L. utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.nauticfamilyclub.ro

 

 1. INFORMARE

 

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a va opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți scrie la urmatoarea adresa: Str. B3, Nr. 47, Năvodari, Jud. Constanța, cod postal 905700, sau e-mail: contact@hotelnautic.ro.

 

 1. LEGISLAȚIE

 

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi deferit instanțelor de judecată competente material și territorial.