ASIGURARE STORNO COVID - 19

În 2020 fiecare dintre noi am avut parte de diverse experienƫe în contextul pandemiei de COVID-19 care ne-a afectat pe toƫi într-o mai mică sau mai mare măsură, însă cel mai important lucru a fost că am învăƫat să preƫuim mai mult viaƫa şi momentele petrecute alături de cei dragi.

În cadrul complexului nostru am implementat constant măsuri astfel încat să fim cu toƫii în siguranƫă, angajaƫii şi oaspeƫii noştri au susƫinut demersurile necesare şi astfel am încheiat sezonul 2020 fara niciun incident.

Astfel rezervă următoarea ta vacanƫă la mare şi o poti asigura prin intermediul poliƫei STORNO pe care o punem la dispozitie împreuna cu partenerii noştri de la Mondial Assitance. Aceasta oferă protecƫie inclusiv în cazul îmbolnavirii cu Covid-19 !

Riscurile acoperite de poliƫă, ce pot asigura recuperarea sumei achitată în avans în caz de daună, sunt din categoria celor cu care ne confruntăm zi de zi:

  • îmbolnăvirea gravă bruscă;
  • vătămarea cauzată de un accident;
  • decesul persoanei asigurate;
  • îmbolnavirea gravă bruscă, neaşteptată, vătămarea gravă bruscă sau decesul partenerului de căsătorie sau de viaƫă, părinƫi (părinƫi vitregi, bunici, socri), copii, fraƫi şi surori, altă persoană menƫionată pe poliƫă;
  • înrăutăƫirea gravă bruscă a unei afecƫiuni preexistente a persoanei asigurate;
  • sarcina, constatată şi confirmată ulterior încheierii poliƫei;
  • concedierea neaşteptată;
  • înaintarea acƫiunii de divorƫ de către partenerul de viaƫă al persoanei asigurate;
  • nepromovarea bacalaureatului;
  • dar şi cazul infectarii cu COVID-19 în contextul pandemiei, fapt ce ar impiedica desfăşurarea vacanƫei rezervate în condiƫii optime.

Se pot asigura pe aceeaşi poliƫă până la 7 persoane care călătoresc împreună, de naƫionalitate română, fără să existe un anumit grad de rudenie între ele. Astfel, dacă vii cu prietenii la mare, şi unul dintre voi întâmpină un eveniment asigurat, toata lumea este acoperită de poliƫa de asigurare storno.

Vârsta maximă a asiguraƫilor cuprinşi în poliƫa storno este 65 de ani!

Încheierea asigurării şi plata primei pentru pachetele de asigurare cu protecƫie în cazul anulării călătoriei trebuie să se efectueze concomitent sau în maxim 3 zile lucrătoare de la data achiziƫionării pachetului turistic (realizarea rezervarii achitate integral sau parƫial). În cazul în care încheierea asigurării se face cu mai mult de 3 zile după rezervare sau cu mai putin de 30 de zile înainte de check-in vor fi luate în calcul ca fiind eligibile în cazul unei eventuale despăgubiri numai acele evenimente care au loc începand cu a 10-a zi după încheierea poliƫei (excepƫii: accident petrecut pe drumul spre unitatea de cazare, deces, etc).